Menu
Menu
REZERVASYON

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

HAPIMAG TURİSTIK YATIRIM VE TİCARET A.Ş. GİZLİLİK BEYANI

PRIVACY STATEMENT OF HAPIMAG TURİSTİK YATIRIM VE TİCARET A.Ş.

Bodrum Hapimag Sea Garden Hotel'in web sitesini ziyaret ettiğiniz ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunmasını ciddiye alıyoruz ve veri gizliliği ve veri güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket ediyoruz.

Bodrum Hapimag Sea Garden Hotel'i, Hapimag AG İsviçre'nin bir iştiraki olan Hapimag Turistik Yatırım ve Ticaret A.Ş. (‘HAPIMAG’) tarafından işletilmektedir.

İşbu Gizlilik Beyanı, Hapimag Turistik Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmekte olan https://www.hapimagseagarden.com/ internet sitesinin (‘Site’) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (‘Veri Sahibi’) tarafından Şirket ile paylaşılan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. HAPIMAG tarafından sunulan hizmet kısaca ‘Hizmet’ olarak anılacaktır.

 

Thank you for visiting our website and for your interest in the Hapimag Sea Garden Hotel in Bodrum. We take the protection of your personal data seriously and act in accordance with the applicable legal provisions on data privacy and data security.

The Hapimag Sea Garden Hotel in Bodrum is operated by Hapimag Turistik Yatırım ve Ticaret A.Ş. (“HAPIMAG”), a subsidiary of Hapimag AG, Switzerland.

This "Privacy Statement" is intended to inform you about the terms and conditions for the use of personal data that is shared by the website users/visitors ("Data Subject") with the Company during the use of https://www.hapimagseagarden.com/ ("Website") that is operated by Hapimag Turistik Yatırım ve Ticaret A.Ş. ("Company"). The service offered by HAPIMAG will be referred to as "Service".

 

GİZLİLİK BEYANI’NIN KAPSAMI

SCOPE OF PRIVACY STATEMENT

Sunulan hizmetin bir parçası olarak HAPIMAG, veri sahiplerine ilişkin kişisel bilgileri işbu “Gizlilik Beyanı” kapsamında toplayabilir, muhafaza edebilir ve/veya aktarabilir. Bu tür kişisel veri işleme faaliyetleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ‘na uygun olarak yürütülür.

 

Sitemiz, üçüncü taraf web sitelerine giden bağlantılar içermekte olup verileriniz üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu “Gizlilik Beyanı”, bilgi aktarımı yapılan üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından ve/ veya kişisel verileri işleme faaliyetlerinden HAPIMAG sorumlu değildir. İşbu “Gizlilik Beyanı” HAPIMAG’ın kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait web siteleri ve/veya platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca HAPIMAG web sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya HAPIMAG’ın sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden HAPIMAG sorumlu olmayıp bu sitelerde kişisel bilgi vermeniz ve/veya bu siteleri kullanmanız / ziyaret etmeniz halinde o sitelerdeki gizlilik politikası ve hizmet kullanım şartları geçerlidir.

 

As part of the service offered, HAPIMAG may collect, store and transfer the personal information belonging to Data Subjects  in line with this "Privacy Statement". Such personal data processing activities shall be carried out in accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698.

 

Our site contains links to third-party websites and your data may be transferred to third parties. This "Privacy Statement" does not reflect the privacy practices of the third parties to whom information is transferred, and HAPIMAG assumes no responsibility for their privacy policies and/or personal data processing activities. This "Privacy Statement" shall not apply to the information collected by the applications beyond HAPIMAG's control, third parties’ websites and platforms, the information collected by third parties through the links on HAPIMAG's website or by the headlines, campaigns and other advertisement or promotions on the third parties' websites which HAPIMAG sponsors and/or participates. HAPIMAG is not responsible for the transactions carried out with respect to the personal data that third parties collect, store and use through their website. If you provide personal information and/or use/visit these sites, the Privacy Statement and the terms of use of those sites apply.

 

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

WHAT IS PERSONAL DATA?

 

 

İşbu Gizlilik Beyanı’nın konusunu kişisel veriler ve özel nitelikli kişiler veriler oluşturmaktadır.

KVKK uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin tanımı aşağıda yapılmıştır.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel nitelikli kişisel veri ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 


The subject of this Privacy Statement is personal data and sensitive personal data.

The definition of personal data and sensitive personal data in accordance with the Law on the Protection of Personal Data is made below.

Personal data: All kinds of information regarding an identified or identifiable natural person.

Sensitive Personal data: Race, ethnic origin, political opinion, philosophical belief, religion, sect or other beliefs, dress, association, foundation or union membership, health, sexual life, criminal conviction, security measures, biometric and genetic data.

 

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

WHICH PERSONAL DATA OF YOURS ARE PROCESSED?

 

Şirket tarafından, Site’de verilen Hizmetler kapsamında bazı kişisel bilgileriniz işlenmektedir. Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir: Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, kullanıcı /müşteri işlem bilgileriniz (rezervasyonunuzla doğrudan ilgili gerekli bilgiler, Otel’de konaklamanız ve ziyaretiniz ile ilgili bilgiler, Ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler,vb), ödeme bilgileriniz, sizinle birlikte konaklama yapan kişilerin bilgileri, pazarlama ve iletişim tercihlerinize ilişkin kayıtlar, IP adresiniz, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve bize vermeyi açıkça tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgi tarafımızdan toplanabilir, işlenebilir ve bu bilgiler kaydedilebilir. 

 

Ayrıca Site’de kullanıcı deneyimini geliştirmek, internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Yukarıda anılan kişisel verilerden bazıları çerezler kullanılarak elde edilebilir ve kullanıcılar, Site’yi kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar. Çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı, kullanım amacı ve üçüncü kişilere yapılacak olan veri aktarımlarına ilişkin detaylı bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 

Some personal information is processed by the Company within the scope of the Services provided on the Site. These data may include: Your identity information, your contact details, user/customer transaction information (information about your booking, your stay at the hotel and your visit, product or service purchases, and etc.), your payment information, information of those who accommodate with you, your marketing and communication preferences, your IP address, pages viewed by you on our website; in case you visit our website via your mobile device, data and specifications describing your mobile device, as well as any other data that you explicitly select and approve to be disclosed to us or that we can obtain from third parties subject to your explicit consent, can be collected, processed or recorded by us.


In addition, cookies are used on the Site in order to improve the user experience, to ensure the efficient operation of the website, and to monitor statistical data. Some of the personal data mentioned above can be obtained using cookies, and users are deemed to have accepted the use of these cookies by using the Site. You can review our Cookie Policy to learn more about the function of cookies, the type of cookies used, the intended use, data transfers to third parties, and how to change your cookie preferences.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

PURPOSES OF PROCESSING PERSONAL DATA


Kişisel bilgileriniz, HAPIMAG’dan talep ettiğiniz hizmetin tarafınıza en iyi şekilde sağlanması, size sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizin gerçekleştirilmesi, müşterilerimize arzu edilen düzeyde konukseverlik ve kişisel deneyim sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerimizden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; otelcilik ve konaklama hizmetlerimize ilişkin yazışma, bildirim ve rezervasyon onaylarının sağlanması; ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması; ilgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması; ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, HAPIMAG’ın ve HAPIMAG ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel bilgileriniz, ayrıca daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması ve üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlanması gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

Ayrıca kişisel bilgileriniz, açık rızanız olması koşuluyla ürün ve hizmetlerimize yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması ve diğer pazarlama iletişimleri için de kullanılabilir.


Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:


Açık rızanızın bulunması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 

Your personal data are processed to provide you the services that you require from HAPIMAG in the best way possible; to realize your requests and expectations through the services offered to you; to provide our customers the desired level of hospitality and personal experience; planning, evaluation and work done by our business units in order to benefit our customers from our products and services; to provide confirmations for correspondence, notification and bookings related to our hotel and accommodation services; to offer products and services tailored to people's tastes, usage habits and needs; to follow up and evaluate requests, suggestions and complaints; to manage guest satisfaction and implement planning, statistics and satisfaction evaluations in this context; to determine and implement commercial, legal and business strategies; to provide legal, technical and commercial/business security of HAPIMAG  and for persons who have business relations with HAPIMAG; and to carry out business and commercial relations.

Your personal data may be further processed to provide better and more reliable products and to perform quality assessment and improvement services for maintaining sustainability, to allow third parties, in their capacity as service providers, to fulfill technical, logistic and other similar functions on behalf of us.

 

 

Moreover, your personal data may be used for advertising and marketing activities related to our products and services provided that you have given explicit consent, and to inform you about our promotions, campaigns, offers, bulletins, events and similar issues and other marketing communications.


We process your personal data that we collect in line with the purposes mentioned above, based on one or more of the following legal reasons:


-Your explicit consent,

-If the applicable laws and regulations of the Republic of Turkey dictates the processing necessary,
-In case it is mandatory to preserve the life or bodily integrity of you or someone else while you are physically incapacitated and therefore unable to give consent,
-In case it is required for the performance of the contract we have concluded with you or your company,


-When it is necessary to process your personal data in order to fulfill our legal obligations,
-If you publicized your personal data,

-If it is required for the exercise or protection of our legal or contractual rights as a company,
-In case the processing of your personal data is necessary for our legitimate interests, without damaging your fundamental rights and freedoms.

 

We protect all your personal data that we process in accordance with the deadlines set by  the Law on the Protection of Personal Data and other legislation, and in all cases, taking all necessary administrative and technical measures, as long as the above-mentioned legitimate reasons remain valid.

 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

WHAT ARE YOUR RIGHTS AS DATA SUBJECT?Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:


(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,

(5) İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(8) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda yer alan taleplerinize ilişkin başvuru işlemleri için Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni'ni inceleyebilir ve taleplerinizi, KVKK Kapsamında Başvuru Formu’nu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.


Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilerek sonuçlandıracaktır.


Şirket’e yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Şirket olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz. Yöneltmiş olduğunuz taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.


Bunun dışında HAPIMAG tarafından sunulan Hizmet’e ilişkin herhangi bir ticari elektronik ileti almak istememeniz halinde de buna ilişkin ret hakkınızı da 
bodrum@hapimag.com

adresine yapacağınız bildirim ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

 

We would like to state that you have the following rights regarding your data being processed within the company:(1) To learn whether your personal data are processed or not,

(2) To request further information if your personal data are processed,
(3) To learn the purposes of your data processing and whether your data are used for the intended purposes,

(4) To know the third parties to whom your personal data are transferred domestically or abroad,
(5) To request correction of any incomplete or inaccurate data,
(6) In case your personal data are corrected, deleted or destroyed, to request notification of such operations to third parties to whom your personal data have been transferred,
(7) To request the deletion or destruction of your personal data if the reasons that require the processing of your personal data are no longer valid or your personal data are out of date,
(8) To object to any unfavorable consequence occurred as a result of the automatic analysis of your data,

(9) To request compensation for the damages arising out of the unlawful processing of your personal data.You may examine the Clarification Text regarding the protection of personal data for the application procedures regarding your requests above.  You may send your requests regarding your rights mentioned above, by filling out The Application Form within the scope of the Law on the Protection of Personal Data and posting it in written form or by registered electronic mail address, secure electronic signature, mobile signature or by e-mail address which you have previously given us and registered in our system.

 

 

 

 
Your requests will be responded as soon as possible and free of charge, no later than 30 days after we receive it depending on the nature of the request.

 

We may accept any requests directed to the Company or deny the request with justification, and disclose our decision in written or electronic form to the applicant. If the request is accepted, as the Company, we are obliged to fulfill the request immediately. In the event that your request is rejected by the Company, you are not satisfied with the response given by the Company, or you are not responded to; you can file a complaint to the Personal Data Protection Board within 30 days after the date of notification or if you are not responded to, within 30 days beginning from the end of the 30-day period.

 

In addition, if you do not want to receive any commercial electronic communications related to the Service provided by HAPIMAG, you may also exercise your right to unsubscribe by sending a notification to bodrum@hapimag.com, free of charge.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?

HOW LONG IS YOUR PERSONAL DATA STORED?


HAPIMAG, ilgili mevzuat icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde, Kişisel Veri’lerinizi, işbu “Gizlilik Politikası’nda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

 

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

 

HAPIMAG shall store your Personal Data for a period of time as defined in this Privacy Statement, unless a longer period of storage is required or permitted as a matter of the related legislation.

 

In addition, in the event of any disputes that may arise between the Data Subject and the Company, the Company shall be able to store the personal data during the period of limitation specified in accordance with the applicable legislation, limited for the purpose of the necessary legal defenses.

 

 


VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

PROVIDING DATA SAFETYHAPIMAG, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamak, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale, hukuka aykırı kullanıma ya da değişikliğe uğramaması ve kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

HAPIMAG is committed to taking all necessary measures and showing due diligence, to keep personal information strictly confidential, to consider it a confidentiality obligation and to protect the privacy, security and integrity of personal data in order to provide necessary and reasonable protections, not to cause any loss, misuse, unlawful use or alteration of such data, and to prevent all or any part of personal information from being disclosed publicly, or from unauthorized use or disclosure by a third party, provided that legal liabilities are reserved.

 

In the event that a link is made to other applications through the Site, the Company shall not be responsible for the privacy policies and contents of those applications.

 


POLİTİKA GÜNCELLENMESİ

POLICY UPDATEHAPIMAG, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası HAPIMAG web sitesinde ilan edilecektir. Bu nedenle Gizlilik Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. HAPIMAG’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Site’nin değişiklik yapıldıktan sonra da kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin tarafınızdan kabul edilmiş olduğu anlamına gelecektir.

 

HAPIMAG may change the contents of this Privacy Statement at any time to keep the privacy and data protection principles up-to-date and to comply with the applicable legislation. Any changes to the Privacy Statement will be shared on the HAPIMAG website. We therefore recommend that you review the Privacy Statement periodically. The amended provisions of the Privacy Statement by HAPIMAG shall to be effective on the date of publication on the Site. If you continue to use the Site after the policy has been amended, it means that you accept the changes.

 

BİZE ULAŞIN

CONTACT US


İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi aşağıda yer alan iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

 

You may send your questions, comments or complaints regarding the interpretation or implementation of this Statement to the contact addresses below.

 


İLETİŞİM BİLGİLERİ

CONTACT INFORMATION:


Controller and owner of the data collection is:

Veri Sorumlusu:

 

Hapimag Turistik Yatırım ve Ticaret A.Ş.

Gümüşsuyu, İnönü Caddesi No:18 Gümüşsu Palas D:8

34437 Beyoğlu – İstanbul

Türkiye


If you have any questions or queries, you may contact us as follows:
Herhangi bir sorunuz olması durumunda, bize aşağıda yazılı olan adres üzerinden ulaşabilirsiniz:

Hapimag Turistik Yatırım ve Ticaret A.Ş.

Yalı Mahallesi, Yalıdağ Caddesi No: 42

48400 Bodrum – Muğla - Türkiye

Tel      +90 252 311 1280

Fax      +90 252 311 1281

E-Mail bodrum@hapimag.com

 

Son Güncelleme Tarihi: 

Last Update Date:

 

 

 

Paylaş
Share
© Copyright 2021 - Hapimag Sea Garden  - Tüm hakları saklıdır.
REZERVASYON
crosschevron-downchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram